Generátor blendů

Opravdu nové je pouze to, co ještě nemá jméno. Je to příležitost k tomu,
aby se název značky stal synonymem pro celou produktovou kategorii.


Americká marketingová asociace definovala značku jako „… jméno, název, znak,
výtvarný projev nebo kombinace předchozích prvků. Jejím smyslem je odlišení zboží
nebo služeb jednoho prodejce nebo skupiny prodejců od zboží nebo služeb
konkurenčních prodejců.“
Jeden z velikánů, kteří stáli u zrodu moderní reklamy,
Claude C. Hopkins (1866 - 1932), tvrdil, že: „Správné jméno je samo o sobě reklamou.“
Marketingový konzultant Al Ries (*1926) říká: „Výběr správného jména je důležité marketingové
rozhodnutí, které je na vás. Správné jméno vede k příznivé publicitě a příznivému vnímaní spotřebiteli.
Špatné jméno je cesta, která nikam nevede."
[Al Ries, Laura Ries: Pád reklamy a vzestup PR.]
Podobně Tomáš Baťa jun. (1914 - 2008) tvrdil:„Každý podnikatel ví, že jestli se nějaký výrobek
zákazníkům nezamlouvá, nestačí ho zlepšit, ale musí ho i přejmenovat.“
[Soňa Sinclairová: Baťa – švec pro celý svět]

Má-li být sdělení značky mezinárodně srozumitelné (bez negativních konotací v jiných
jazykových kulturách), používá se namísto lokálních jazyků nejen angličtina, ale také
třeba (i když vzácněji) latina,řečtina nebo esperanto. Název značky by měl být dobře
zapamatovatelný a z fonetického hlediska snadno vyslovitelný.

Nespočet zdařilých názvů firem, značek, produktů a podobně jsou dnes tzv. blendy.
Blend je slovo, které vzniklo spojením dvou nebo více jiných slov (zpravidla jejich kořenů).

Ačkoliv východoněmecký filozof, kybernetik a šachový mistr Georg Klaus (1912 - 1974)
ve své době napsal, že ani ten nejdokonalejší stroj nemůže provádět ani tu nejjednodušší
tvůrčí myšlenkovou operaci, např. tvoření pojmů [Georg Klaus: Elektrický mozek proti
lidskému mozku? O filozofických a společenských problémech kybernetiky], v současné době
takové počítačové programy existují.

Generátor blendů
(pro Vaši inspiraci)

Program již obsahuje 7 osvědčených magických reklamních slov „you, instant,
guarantee, fast, easy, free, now“.

Malé doporučení: „Krátká slova jsou nejlepší a vůbec nejlepší jsou krátká stará slova.“
(Winston Churchill) platí i v marketingové komunikaci.
Copyright © 2009 - 2010 Simple Effective Solutions / Všechna práva vyhrazena. All rights reserved.
Created by ADD ADVERTISING DESIGN / David Šupka 2009 2010 / www.add-design.cz