''Dostat se k informacím často vyžaduje značnou vynalézavost, avšak je to velmi účelné a vyplatí se to. … Způsob, jakým
''člověk získává a vyhodnocuje přijímané informace, rozhoduje o tom, zda bude úspěšný, a nebo skončí v poli poražených.

Bill Gates'

služby / public intelligence
Public intelligence - získávání zpráv a informací
z volně dostupných (a přitom poměrně spolehlivých)
zdrojů
Jak číst tiskové zprávy mezi řádky?

Dva příklady
Rakouský vývoz vína

„… Rakouské vinařství dosáhlo v roce 2005 rekordu ve
vývozu lahvového vína. Oproti předchozímu roku došlo
k nárůstu o 35 % a celkové množství vyvezeného lahvo-
vého vína bylo 37 milionů litrů…“

Raiffeisen Zeitung z 12. ledna 2006

Vyjdeme-li z oněch 35 % z roku 2004, pak vývoz vína
v roce 2005 (37 milionů litrů) odpovídá 135 % a tudíž vývoz
v roce 2004 vypočítáme jako 37 děleno 1,35 a to
je 27,4 milionů litrů. Rakouští vinaři tedy v roce 2004
vyvezli 27,4 milionů litrů lahvového vína.


Je určitě lepší sledovat konkurenci nenápadně, tj. bez jejího
vědomí, a pozorovat ji, jak se přirozeně chová. V jaderné
fyzice nás princip neurčitosti německého fyzika Wernera
Heisenberga (1901 - 1976) mimo jiné učí, že pouhá snaha
pozorovat a měřit vnitroatomární částice za pomocí velmi
silných mikroskopů vede ke změně jejich pozic. Samo měření
tak vlastně mění chování. Totéž platí pro pozorování
konkurence. Pokud zjistí, že je sledována, začne se chovat
jinak. Tato analogie z fyziky je naprosto přesná.
Všechny významné společnosti pozorně sledují své
konkurenty – monitorují sdělovací prostředky, aby zjistily,
co jejich konkurenti dělají a co chystají do budoucnosti.
Značné množství informací je získáváno lidmi, kteří se
nikdy nedostanou do terénu. Tito lidé využívají počítače
a komunikační kanály, jejichž prostřednictvím sledují
volně přístupné zdroje jako je například tisk, internet
nebo zprávy z rozhlasového a televizního vysílání.


Americký dovoz ropy
Americký prezident George W. Bush ve své Zprávě
o stavu unie (State of the Union Address) z 23. ledna 2007
(mimo jiné) řekl:
„… Navažme na to, co jsme již započali a snižme v příš-
tích 10 letech spotřebu ropy ve Spojených státech o 20 %.
Když to uděláme, snížíme náš celkový objem dovozu ropy
o množství, které odpovídá třem čtvrtinám ropy, kterou
teď dovážíme z Blízkého východu. …“

Abychom vypočítali, jaký je v současné době dovoz ropy
z Blízkého východu, budeme postupovat následovně:
tři čtvrtiny x odpovídají jedné pětině celku, čili


Pokud chtějí Spojené státy v příštích 10 letech snížit
spotřebu ropy o 20 % a tím snížit stávající dovoz ropy
z Blízkého východu o tři čtvrtiny, znamená to, že momentálně
dováží z Blízkého východu přibližně 26,66 % (čtyři patnáctiny)
své spotřeby ropy.
Copyright © 2009 - 2010 Simple Effective Solutions / Všechna práva vyhrazena. All rights reserved.
Created by ADD ADVERTISING DESIGN / David Šupka 2009 2010 / www.add-design.cz