služby / překlady a tlumočení

Překlady a tlumočení

dvě velmi podobné, ale přece jen trochu odlišné disciplíny

Ústní tlumočení si žádá pohotovost, která je někdy mírně na úkor přesnosti.
Písemné překlady si žádají preciznost, pro jejíž dosažení je třeba čas a spoustu praktických zkušeností překladatele.
Zkušenosti ukazují, že málokdo vyniká v obou disciplínách. Někteří se dokonce zaměřují pouze na jednu z obou příbuzných disciplín. Není ale nemožné být v obou činnostech alespoň dobrý. Obnáší to správný mix teoretické průpravy nejlépe v přirozeném cizojazyčném prostředí a léta praxe v reálném prostředí.
Pokud překladatel a tlumočník v jedné osobě provází obchodní případ od prvotní korespondence přes osobní obchodní jednání až po uzavření a podpis objednávky nebo obchodní smlouvy, je to určitě velkou výhodou, neboť jsou tak eliminována mnohá možná nedorozumění při komunikaci se zahraničním obchodním partnerem.
Více než 15 let zkušeností!

Copyright © 2009 - 2010 Simple Effective Solutions / Všechna práva vyhrazena. All rights reserved.
Created by ADD ADVERTISING DESIGN / David Šupka 2009 2010 / www.add-design.cz